Colofon

Rijkswaterstaat voert diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Meer informatie over Rijkswaterstaat vindt u op de website van Rijkswaterstaat.