Organisatie

Sinds 1 januari 2013 voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat is sindsdien dé uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Hiermee bundelt IenM alle uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat voert ook programma's uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Rijkswaterstaat Leefomgeving is ondergebracht bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving.


Contactinformatie

Rijkswaterstaat Leefomgeving, locatie Rijswijk

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon (070) 336 66 00
(Dit nummer is niet bedoeld voor helpdeskvragen)

Routebeschrijving

Rijkswaterstaat Leefomgeving, locatie Utrecht

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon (088) 797 11 11
(Dit nummer is niet bedoeld voor helpdeskvragen)

Routebeschrijving