Activiteiten openbare verlichting

De activiteiten m.b.t. openbare verlichting zijn onderdeel van het programma Lokaal Klimaatbeleid en van het SER-Energieakkoord.
Als vervolg op de Taskforce Verlichting in de voorgaande jaren, wordt door middel van bijeenkomsten en communicatie bereikt dat zoveel mogelijk gemeenten energie besparen in de openbare verlichting (OVL).

Energiebesparingsdoelstellingen Energieakkoord

Rijkswaterstaat is trekker voor het monitoren en stimuleren van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's). Zie ook de pagina over het Energieakkoord.

Bestuurlijke activiteiten (duurzame verlichtingstafels)

Door middel van bijeenkomsten en communicatie wordt bereikt dat zoveel mogelijk gemeenten energie besparen in de OVL. De nadruk ligt op het bereiken van bestuurders. In samenwerking met gemeenten, provincies en/of marktpartijen worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd: Duurzame Verlichtingstafels. Voor deze bijeenkomsten worden wethouders en ook ambtenaren van gemeenten en andere overheden uitgenodigd om met elkaar te discussiëren en afspraken te maken m.b.t. energiebesparing in de OVL, aan de hand van enkele presentaties. Marktpartijen zijn ook welkom, omdat samenwerking met hen gestimuleerd wordt. De bijeenkomsten worden voorgezeten door OVL-ambassadeur Martijn Vroom. Secretaris/organisator is Dyana Loehr.

Workshops voor OVL-beheerders en -beleidsmedewerkers

Samen met IGOV (InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting) en NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) worden landelijke en regionale workshops georganiseerd op het gebied van energiebesparing in de OVL. Onderwerpen kunnen zijn o.a. dimmen, financiering, elektriciteitsnetten, kengetallen, richtlijn, energielabels OVL, rekenmodellen, lichthinder, markering i.p.v. verlichting, etc.

Kennisoverdracht

  • Kennisoverdracht aan gemeenten (en provincies) d.m.v. artikelen, website, nieuwsbrief, social media, aankondigingen, publicaties, e.d.
  • Overleg met o.a. IGOV/NSVV en kennisoverdracht van de website, instrumenten en publicaties aan andere partijen (met name IGOV en NSVV).

Heeft u suggesties of vragen over deze activiteiten, dan kunt u mailen naar openbareverlichting@rws.nl.