Straatbeeldmonitor

De markt is actief aan de slag met duurzame mobiliteit. Dit blijkt uit gegevens in de Straatbeeldmonitor 2014. Het rapport geeft een beeld van trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Aan de hand van straatbeeldindicatoren, zoals (de groei in) het aantal voertuigen op alternatieve brandstoffen, wordt het straatbeeld van duurzame mobiliteit in de praktijk zichtbaar gemaakt. Beleidsmedewerkers bij ministeries kunnen op basis van deze informatie het beleid zo nodig bijstellen en geschikte communicatie-onderwerpen bepalen.

Ontwikkelingen

Niet alle maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert ter verduurzaming van mobiliteit leiden direct tot concrete, meetbare, CO2-emissiereductie of verbetering van de luchtkwaliteit. Er wordt ook ingezet op het versnellen van de marktintroductie van nieuwe technieken (bijvoorbeeld elektrisch rijden) of het ondersteunen van doelgroepen om toepassing van innovaties en technologieën op te schalen (bijvoorbeeld het rijden op groen gas). Om ontwikkelingen toch zichtbaar te maken en trends te kunnen waarnemen, verzamelt Rijkswaterstaat voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu zogenaamde straatbeeld- of sensorinformatie.

Nieuwe monitor

Deze versie van het rapport Straatbeeldmonitor is een geactualiseerde versie van het rapport van november 2013. Dit is de laatste editie van de Straatbeeldmonitor in deze vorm. Vanaf volgend jaar wordt een groot deel van de informatie uit deze monitor opgenomen in de nieuwe monitor 'Brandstofvisie en Actieplan'.