Slimme mobiliteit vraagt om slimmere parkeernormen

Steeds meer projectontwikkelaars willen nieuwbouwprojecten ontwikkelen waarbij ze minder parkeerplaatsen aanbieden, maar mobiliteitsdiensten zoals deelauto’s. Ook steeds meer gemeenten willen actief autodelen stimuleren. Maar in de praktijk blijkt dat parkeernormen vaak aan de hoge kant zijn en maatwerk in overleg met gemeenten niet altijd mogelijk is.

Martien Das (Rijkswaterstaat) en Barend Jansen (provincie Zuid-Holland) zetten uiteen waarom lagere/flexibele parkeernormen belangrijk zijn voor succesvol duurzaam mobiliteitsbeleid en stedelijke verdichting. Ze doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden in Zuid-Holland. Deze publicatie is een bijdrage aan het CVS congres 2016.