Kansen voor elektrische motoren

Kansen voor elektrische motoren bij overheidsdiensten

Nederland voert een actief stimulatiebeleid voor elektrisch aangedreven voertuigen. De elektrische motor is een lange periode nauwelijks in beeld geweest. Inmiddels is de elektrische motor een serieuze optie voor duurzaam vervoer over de weg.

Verkenning inzet elektrische motoren

Om de voordelen van het gebruik van elektrische motoren inzichtelijk te krijgen heeft Rijkswaterstaat een verkenning uitgevoerd. De doelstellingen van deze verkenning waren om te leren en ontdekken in welke mate overheidsdiensten het gebruik van elektrische motoren kunnen benutten. De resultaten van deze verkenning zijn opgenomen in de publicatie Kansen voor elektrische motoren (pdf, 7.9 MB). Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving hoopt met de positieve resultaten mede-overheden te inspireren om waar mogelijk elektrische motoren in te zetten.

Toekomstige ontwikkelingen

Het doel van deze verkenning is om de huidige en toekomstige ontwikkelingen van elektrische motoren inzichtelijk te maken en te koppelen aan kansen, belemmeringen en acties voor de implementatie ervan bij overheidsdiensten.