Duurzame brandstofvisie

De brandstofvisie beschrijft hoe Nederland tot een duurzame brandstoffenmix in de mobiliteitsector kan komen. Volgens deze visie worden de klimaatdoelen uit het SER-Energieakkoord alleen gehaald met een combinatie van efficiënte vervoersmiddelen en duurzame brandstoffen. Dit betekent elektriciteit en waterstof waar mogelijk, hernieuwbaar gas en duurzame biobrandstoffen als overbrugging tussen het gebruik van fossiele olie en volledig hernieuwbare energiebronnen.

Klimaatdoelen

Aan deze visie hebben meer dan 100 partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden, waaronder Rijkswaterstaat en kennisinstellingen gewerkt. In het stuk staat beschreven hoe vervoersmiddelen efficiënter kunnen worden gemaakt en welke duurzame brandstoffen wanneer moeten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2-reductie).

Brandstoffenmix

In het SER-Energieakkoord zijn ambitieuze lange-termijndoelen voor vervoer in Nederland afgesproken. Volgens het akkoord mag de mobiliteits- en transportsector in 2030 maximaal 25 megaton CO2 uitstoten. Dit is 17% minder dan in 1990. Ook moeten vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto's in staat zijn om CO2-emissievrij te rijden. Op lange termijn moet de CO2-uitstoot van de sector met 60% zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Visie

Eerste opdracht om de doelen te realiseren was dat er voor de zomer van 2014 een gezamenlijke visie zou komen op een duurzame brandstoffenmix in Nederland. De verschillende partijen zijn nu aan de slag met een actieplan. Dit is naar verwachting voor de zomer van 2015 gereed.