Warme autobanden vragen om meer lucht

Warme autobanden hebben bij het oppompen +0,3 bar meer lucht nodig dan koude banden. Maar een meerderheid van de Nederlandse automobilisten is hier niet van op de hoogte en volgt bij het oppompen van de autobanden veelal de aangegeven ‘koude’ adviesspanning van een autoband. 2.000 luchtpompen krijgen daarom een informatiesticker. Op 29 september is de 1.000ste sticker geplakt.

Welke bandenspanning geldt voor opgewarmde banden?

Nick Janssen, directeur van AIR-Serv, “De adviesspanning voor een auto is gebaseerd op koude banden. Als een auto een tijdje heeft gereden zijn de banden warm, geldt een andere adviesspanning en moet er +0,3 bar bij. Om automobilisten hierop te wijzen plakken wij op al onze 2.000 luchtpompen informatiestickers. We zijn nu op de helft en hopen de klus voor eind oktober te hebben geklaard.”

Brandstofbesparing

Deze stickercampagne heeft als doel om automobilisten te wijzen op het belang van voldoende bandenspanning. RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: “Door regelmatig je banden te controleren, draagt de automobilist minder bij aan de klimaatverandering en bespaart tegelijkertijd enkele tientallen euro’s per jaar aan brandstof. En banden op spanning zijn niet alleen belangrijk om zuiniger te rijden, het vermindert ook de bandenslijtage, het dringt de geluidsoverlast terug en ze dragen bovenal bij aan de verkeersveiligheid door een betere grip. En blijkt tijdens de controle van de band dat deze aan vervanging toe is, dan geldt uiteraard Kies de Beste Band bij uw voertuig.”

veiligheidscheck banden

Ambassadeur

De stickercampagne van AIR-serv heeft het bedrijf ook de titel ‘Ambassadeur van de campagne Kies de Beste Band’ opgeleverd. AIR-serv directeur Nick Jansen ontving een speciale oorkonde met titel uit handen van RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck. Andere ambassadeurs van de campagne Kies de Beste Band zijn de RDW en Stichting Natuur & Milieu.

Kies de Beste Band

Doel van de campagne Kies de Beste Band is de automobilisten in Nederland te verleiden betere banden aan te schaffen én de banden op spanning te houden.

In de campagne Kies de Beste Band werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) met vele partijen samen: ANWB, Band op Spanning, Bovag, RAI Vereniging, RecyBEM, NSG, VACO, VNA en VNR.

Meer informatie over het belang van een betere band en de juiste bandenspanning is te vinden op de website: www.kiesdebesteband.nl.


logo kies de beste band