Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd

De Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. De handreiking kan u ondersteunen bij het vormgeven van uw duurzame mobiliteitsbeleid.

De publicatie gaat o.a. in op landelijke en Europese beleidskaders, het interne proces en geeft natuurlijk volop inzicht in mogelijke maatregelen die u kunt nemen om uw lokale of provinciale mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Vermindering van CO2

Mobiliteit zorgt gemiddeld voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot. Als u resultaten wilt boeken met klimaatbeleid is het dus noodzakelijk om ook te werken aan de vermindering van CO2 door verkeer & vervoer. Het mooie is dat veel maatregelen tegelijk ook kunnen bijdragen aan de verbetering van luchtkwaliteit en/of bereikbaarheid.

In deze nieuwe versie zijn de praktijkvoorbeelden, cijfers, weblinks en verwijzingen naar (inter)nationaal beleid geactualiseerd.


Voorpagina Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit