Europese MobiliteitsWeek van 16 tot en met 22 september 2016

Traditiegetrouw vindt de Europese MobiliteitsWeek plaats in de derde week van september. Dit jaar is dat van 16 tot en met 22 september. Het thema is deze keer: 'Slimme en duurzame mobiliteit, een investering voor Europa'.

Europese MobiliteitsWeek

Aanmelden

Wanneer u als gemeente, actiegroep, vereniging of ander platform promotieactiviteiten onderneemt op het gebied van duurzame mobiliteit, dan is het prettig om dat zichtbaar te maken op de website van de European Mobility Week. Op die manier wordt het voor velen duidelijk wat er al gebeurt. Op de site zijn twee aanmeldpagina's:

Vorig jaar hebben maar liefst 1873 steden in 44 landen deelgenomen aan de Europese MobiliteitsWeek.

Inspiratie nodig?

Op de website van de European Mobility Week staat al welke concrete initiatieven Nederland en andere landen in september ondernemen. Veel inspirerende voorbeelden over activiteiten in verschillende landen staan online.

Op de website van de European Mobility Week staat voor campagnevoerders veel materiaal dat zij kunnen gebruiken om hun actie onder de aandacht te brengen. Juist door dat te gebruiken wordt zichtbaar hoeveel mensen en organisaties er bezig zijn met stimuleren van duurzame mobiliteit.

In 2016 maken de Fiets Telweek en het programma Groene Voetstappen bijvoorbeeld onderdeel uit van de Europese MobiliteitsWeek.

Voor overheid en maatschappelijke partners

De Europese MobiliteitsWeek heeft zich in heel Europa en ver daarbuiten ontwikkeld tot dé gelegenheid om initiatieven over anders omgaan met mobiliteit te promoten. Anders dan de naam suggereert vallen nu ook alle acties die in de loop van het jaar worden ondernomen en die gericht zijn op duurzame mobiliteit hieronder.

In Nederland vinden er inmiddels veel acties plaats om de mobiliteit te verduurzamen. Het gaat dan over wandelen, fietsen, openbaar vervoer, autodelen, verkeersveiligheid, ruimtegebruik en bewust autogebruik. Dit is al lang niet meer een activiteit van overheid. Dit jaar worden maatschappelijke partners daarom juist gestimuleerd om hieraan duidelijk mee te doen.

European Mobility Award

Initiatieven komen in aanmerking voor de 'European Mobility Award'. In 2015 heeft de Spaanse stad Murcia de award gewonnen.

Uit de evaluatie over 2015 bleek dat de meeste aandacht is geschonken aan het fietsen, gevolgd door lopen en Mobiliteitsmanagement.


European MobilityWeek