Delen en communiceren

Er is veel ontwerpmateriaal. Iedereen kan dit gebruiken bij het voeren van acties.

Beschikbaar

Speciaal voor deze campagne is allerlei aantrekkelijk Edgar_Biker_Blue_connectedmateriaal beschikbaar gesteld door de Europese Commissie. Edgar is daarin de steeds terugkomende persoon. Edgar maakt gebruik van alle beschikbare vervoermiddelen (zie afbeelding). Dit materiaal kan worden gedownload via de toolkit.

Delen

Het thema in 2017 is 'Delen brengt je verder'. Het ligt daarom voor de hand voorbeelden in Nederland te delen. Dit kan anderen op ideeën brengen en stimuleren actie uit te voeren. Stuur daarover een bestand of link, naar het e-mailadres mobiliteitsweek@axlefocused.nl. Het wordt dan op deze site beschikbaar gesteld.

MobilityActions

Nieuw in 2017 is het logo voor MOBILITYACTIONS. Dit kan het hele jaar worden benut.

Mobilityaction

Zichtbaarheid

Informatie over de verduurzaming van verkeer wordt gedeeld via sociale media:

Aanmelden

  • Bedrijven, scholen, verenigingen en andere overheden kunnen nog steeds hun acties delen via het  aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK.
  • Gemeenten kon via het Nederlandse aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK. Dat is volgend jaar weer mogelijk.

Overleg gewenst? Stuur een e-mail naar mobiliteitsweek@axlefocused.nl.