Logistiek

In Nederland groeit het transport van goederen over het spoor sterk. Klanten stellen hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van het railtransport. Het vervoer moet zo duurzaam mogelijk, snel en logistiek efficiënt zijn.

De trein moet een duidelijk en bereikbaar alternatief worden voor het vervoer van goederen. Goede combinaties met voor- en natransport, mobiliteitsmanagement en informatiediensten moeten dit mogelijk maken.

Heeft u kennis of ideeën voor het vervoer per spoor dan kan Rijkswaterstaat u bij de uitwerking hiervan ondersteunen. Per modaliteit worden verschillende doelstellingen gehanteerd.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Rijkswaterstaat schakelt tussen kennis en netwerken.