Oproep aan gemeenten: doe mee

Verkeer en vervoer houdt veel gemeenten bezig. Dat het duurzamer kan en moet is al jaren een thema. De Europese mobiliteitsweek nodigt elke gemeente uit deel te nemen.

Duurzaam verkeer

Duurzaam verkeer gaat om meer dan alleen de duurzaamheid van het vervoermiddel zelf. De straat is niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een plek waar we ons over verplaatsen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nodigt gemeenten daarom uit op verschillende manieren activiteiten te ontplooien in de Europese mobiliteitsweek.

Deelnemen

Gemeenten kunnen op drie manieren meedoen:

 • elk jaar tussen 16 tot en met 22 september een week van acties
 • door het realiseren van permanente maatregelen het hele jaar
 • met MobilityActions, het gehele jaar.

De week

In de week van 16 tot en met 22 september staan er acties op stapel zoals:

 • het organiseren van bijeenkomsten en wedstrijden
 • campagnes
 • straatacties
 • kennismakingsdagen (e-auto's/e-bike's)

Voor alle campagne-ideeën is een uitgebreid overzicht samengesteld. Dit is het Handboek met voorbeelden 2017 NL (pdf, 1.9 MB) en het handboek 2018 (nu nog engelstalig, binnenkort ook in het Nederlands beschikaar).

Realiseren permanente maatregelen

Veel kan worden gedaan in de aanloop naar de week. Een overstap naar de fiets, het ov, wandelen, de keuze van een milieuvriendelijke auto of zelfs rijstijl is daarbij het doel.

Het gaat hier om een permanente maatregel. Deze moet leiden tot verduurzaming van het verkeer. Een goede infrastructuur is daar een voorwaarde voor.

Onderdelen:

 • verbetering fietsfaciliteiten
 • snelheidsverlagende maatregelen
 • vervoersmanagement
 • verbetering mobiliteit voor mensen met een beperking
 • verbetering voorzieningen voor voetgangers
 • verbetering openbaar vervoer
 • stimuleren duurzaam gebruik auto's
 • verduurzaming van vrachtvervoer
 • stimuleren auto- en  fietsdelen (meer informatie hierover op autodelen.nl)

EUROPEANMOBILITYWEEK Award

Er zijn prijzen te winnen in twee categorieën. Een voor een gemeente met minder dan 50.000 inwoners en een voor de grotere.

Om in aanmerking te komen voor de EUROPEANMOBILITYWEEK Award moeten gemeenten, voor drie onderdelen activiteiten ontplooien. Dit dienen zij in de bijgaande Charter (pdf, 672 kB) aan te geven.

De drie onderdelen zijn:

 1. Autoloze dag
 2. Permanente maatregelen
 3. Tijdens de mobiliteitsweek activiteiten organiseren

Aanmelden voor de award

Aanmelden voor de award voor de kleine en grote steden 2018 kan binnenkort.

Winnaars 2017

Wenen (grote gemeenten)

Igoumenista (kleine gemeenten)