Delen en communiceren

Er is veel ontwerpmateriaal. Iedereen kan dit gebruiken bij het voeren van acties.

Beschikbaar

Speciaal voor deze campagne is allerlei aantrekkelijk Edgar_Biker_Blue_connectedmateriaal beschikbaar gesteld door de Europese Commissie. Edgar is daarin de steeds terugkomende persoon. Edgar maakt gebruik van alle beschikbare vervoermiddelen (zie afbeelding). Dit materiaal kan worden gedownload via de toolkit.

Delen

Het thema in 2018 is 'Mix en move'. Het ligt voor de hand voorbeelden uit Nederland te delen. Dit kan anderen op ideeën brengen en stimuleren actie uit te voeren. Stuur daarover een bestand of link, naar het e-mailadres mobiliteitsweek@axlefocused.nl. Het wordt dan op deze site beschikbaar gesteld.

MobilityActions

Speciaal voor verenigingen, werkgevers, stichtingen is het logo voor MOBILITYACTIONS ontwikkeld. Dit kan het hele jaar worden benut.

Mobilityaction

Zichtbaarheid

Informatie over de mobiltyactions  wordt gedeeld via sociale media:

Aanmelden

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere overheden kunnen hun acties delen via het  aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK.

Gemeenten kunnen zich via dit aanmeldformulier aanmelden.

Overleg gewenst? Stuur een e-mail naar mobiliteitsweek@axlefocused.nl.