Aandrijftechnieken en brandstoffen

Een groot deel van de dagelijkse transportbewegingen gebeurt over de weg. Dit is belangrijk voor onze economie, maar levert nog te veel schadelijke emissies op. Daarom zet de Rijksoverheid in op schone en zuinige voertuigen.

De maatschappelijke uitdaging naar een meer efficiënte, veilige, stille en schonere mobiliteit kan samen gaan met grote kansen voor de Nederlandse mobiliteitssector. Technologische innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit en daarmee bovendien de internationale concurrentiepositie verstevigen. Belangrijk hierbij is een goede en intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Wilt u innoveren, duurzamer ondernemen, of heeft u een kennisvraag? Rijkswaterstaat ondersteunt lagere overheden, ondernemers en kennisinstellingen daarbij. Door jarenlange ervaring in de vertaling van beleid naar uitvoering is Rijkswaterstaat de schakel tussen beleid, kennis en netwerken.

Elektrische aandrijving

Zie ook