Mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Nederlanders zijn steeds vaker onderweg. Zowel voor hun werk als in hun vrije tijd. Minder files en frequenter rijdende treinen en bussen met voldoende zitplaatsen zorgen ervoor dat mensen zich snel en comfortabel kunnen verplaatsen.

De rijksoverheid werkt aan een verkeer- en vervoersysteem dat reizigers en (goederen)vervoerders de mogelijkheid biedt een aantrekkelijke vervoerswijze te kiezen. Wegen worden sneller aangelegd, het openbaar vervoer wordt flink verbeterd en er wordt geïnvesteerd in betere reisinformatie en meer fietsroutes en fietsenstallingen.

Aandrijving en brandstof

Aandrijving en brandstof

Transportbewegingen met schonere en zuinigere voertuigen.

Reisgedrag

Reisgedrag

Rijkswaterstaat is op meerdere manieren bezig met reisgedrag.

Logistiek

Logistiek

In Nederland groeit het transport van goederen over het spoor sterk.

Businesscase Toolbox

Voorpagina Businesscase Toolbox voor duurzame brandstoffen

De businesscase toolbox bestaat uit drie rekenmodellen.