Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat relevante kennis en ervaringen beschikbaar zijn en gedeeld worden. Daarvoor onderhouden we platforms als de Klimaatmonitor en het Lokaal Klimaatportaal met het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid. Met deze platforms bedienen we vele duizenden gebruikers.

Voor thema's als Bedrijven, Mobiliteit en Gebouwde Omgeving werken we intensief samen met collega’s binnen Rijkswaterstaat en met RVO.nl, die ook kennis en aanpakken voor decentrale overheden ontwikkelen.

Rijkswaterstaat werkt aan de ambitie dat de infrastructuur in haar beheer  (wegen, vaarwegen en waterkeringen, sluizen en bruggen) in 2030 volledig energieneutraal draait.

Gebruik het contactformulier om contact op te nemen met de betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat.

Twitter