Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen. Het Lokaal Klimaat Actieprogramma (LKA) ondersteunt hen daarbij, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het LKA-programma van Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat relevante kennis en ervaringen beschikbaar zijn en gedeeld worden. Daarvoor onderhouden we platforms als de Klimaatmonitor en het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid. Ook leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nationale EnergieAtlas (NEA). Met deze platforms bedienen we vele duizenden gebruikers.

Daarnaast ontwikkelen we met decentrale overheden kennis en aanpakken op enkele thema’s, waarover op de Nationale Klimaattop 2016 afspraken zijn gemaakt:

Voor andere thema’s als Bedrijven en Mobiliteit werken we intensief samen met collega’s binnen Rijkswaterstaat, die ook kennis en aanpakken voor decentrale overheden ontwikkelen.

Verder werken we met decentrale overheden aan Regionale Klimaattoppen, waarmee de op de Nationale Klimaattop 2016 gemaakte afspraken worden verbreed naar diverse regionale partijen.

Gebruik het contactformulier om contact op te nemen met de medewerkers van LKA.

Twitter