Financiële regelingen Broeikasgassen

Voor het stimuleren van de reductie van overige broeikasgassen zijn de volgende regelingen interessant:
  • Energie Onderzoek Subsidie: Voor innovatieve ideeën voor een onderzoeks- of demonstratieproject op het gebied van energieopwekking of energiebesparing.
  • MKB'ers kunnen subsidie aanvragen bij het programma Milieu & Technologie.
  • Ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of duurzame energie kunnen mogelijk gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA).
  • De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Land- en tuinbouw

Voor de land- en tuinbouw zijn daarnaast de volgende financiële regelingen interessant: