Binnenkort: Schakeldag 2018!

De Schakeldag staat gepland op dinsdag 26 juni 2018. Ook dit jaar organiseert Rijkswaterstaat (Kenniscentrum InfoMil) samen met het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de Schakeldag 2018.

Na een plenair gedeelte dat grotendeels in het teken zal staan van het thema is er weer de mogelijkheid om uit een veelheid van workshops te kiezen. In deze workshops staan zowel het huidige als de  toekomstige wet en regelgeving in milieu en ruimtelijke ordening centraal. Daarnaast is er ook aandacht voor instrumenten en tools. En er is voldoende ruimte om bekende en nieuwe collega’s  te ontmoeten. Naast kennisdeling blijft het netwerken een belangrijke activiteit op deze dag. Verbreed je horizon, leg nieuwe contacten en kom tot vernieuwende ideeën.

De doelgroep van de Schakeldag is de uitvoerend- en beleidsmedewerker in het fysieke domein en werkzaam bij de overheid, een kennisinstelling of in het bedrijfsleven.

Een impressie van de Schakeldag 2017 is te vinden op www.schakeldagen.nl en daar vindt u binnenkort ook alle informatie over de editie 2018. Reserveer alvast de datum in uw agenda.