Monitoring duurzame mobiliteit

De Nederlandse overheid zet in op verduurzaming van mobiliteit, door Europees beleid en nationale maatregelen. Het kabinet omarmt de ambitie in het SER-Energieakkoord: maximaal 25 Mton CO2-emissie door mobiliteit in 2030.

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Rijkswaterstaat volgt een aantal indicatoren op het gebied van duurzame mobiliteit en publiceert deze in de Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit. De meeste recente editie van Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit is van december 2014.

De markt is actief aan de slag met duurzame mobiliteit. Dit blijkt uit gegevens in de Straatbeeldmonitor 2014. Het rapport geeft een beeld van trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Dit gebeurt aan de hand van straatbeeldindicatoren, zoals (de groei in) het aantal voertuigen op alternatieve brandstoffen.

Ontwikkelingen

Niet alle maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert ter verduurzaming van mobiliteit leiden direct tot praktische, meetbare, CO2-emissiereductie of verbetering van de luchtkwaliteit. Er wordt ook ingezet op het versnellen van de marktintroductie van nieuwe technieken (bijvoorbeeld elektrisch rijden) of het ondersteunen van doelgroepen om toepassing van innovaties en technologieën op te schalen (bijvoorbeeld het rijden op groen gas). Rijkswaterstaat verzamelt voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu zogenaamde straatbeeld- of sensorinformatie. Dit om ontwikkelingen toch zichtbaar te maken en trends te kunnen zien.

Nieuwe monitor

Deze versie van het rapport Straatbeeldmonitor is een vernieuwde versie van het rapport van november 2013. Dit is de laatste editie van de Straatbeeldmonitor in deze vorm. Vanaf 2017 wordt een groot deel van de informatie uit deze monitor opgenomen in de nieuwe monitor 'Brandstofvisie en Actieplan'.