Verenigingen, bedrijven, scholen en overheden

Rijkswaterstaat nodigt iedereen uit duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen.

Veranderingen komen niet alleen tot stand door wet- en regelgeving. Ook scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties helpen bij verduurzaming van het verkeer en vervoer.

MobilityActions

Alle organisaties (ook de 'niet lagere overheden') zijn uitgenodigd activiteiten te ontplooien in de loop van het jaar. MOBILITYACTIONS worden ze genoemd. Ze zijn ook onderdeel van de Europese mobiliteitsweek.

Publiciteit

U kunt voor MOBILITYACTIONS het voorlichtingsmateriaal gebruiken. Een grotere impact wordt daarmee beoogd. Als u acties deelt, dan promoot Rijkswaterstaat en de EUROPEANMOBILITYWEEK deze acties ook in de communicatie-uitingen.

Banner Mobilityaction

Voorbeelden

  • organisatie van bijeenkomsten, wedstrijden
  • campagnes
  • straatacties (parkingdays)
  • kennismakingsdagen (e-auto's/e-bike's)

Speciaal voor de EUROPEANMOBILITYWEEK is een Handboek voor Lokale campagnevoerders geschreven. Hierin staan veel voorbeelden die het hele jaar als MOBILITYACTION kunnen worden uitgevoerd.

Bekijk en lees het Handboek met voorbeelden (pdf, 1.9 MB).

Taxi_connected

Delen

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere overheden kunnen hun acties via het aanmeldformulier op de site van de EUROPEANMOBILITYWEEK delen. Voor voorbeelden van andere Nederlandse activiteiten kunt u terecht op de website van mobilityweek.eu.

Overleg gewenst? Stuur een e-mail naar mobilityactions@axlefocused.nl.