Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Home > Onderwerpen > Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Inhoud pagina: Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

daken met zonnepanelen

Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij energiebesparing, duurzame energieopwekking en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een klimaatbeleidsplan en voeren klimaatprojecten uit.

Energieakkoord

Het SER-Energieakkoord, dat in september 2013 is ondertekend door overheden en andere organisaties, is een basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

Klimaatagenda

In de Klimaatagenda staat hoe het kabinet de klimaatverandering wil aanpakken. Daarbij gaat het om voorkomen van klimaatverandering (mitigatie) en aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie).

Lokaal Klimaat Actieprogramma

Het Lokaal Klimaat Actieprogramma ondersteunt lokale overheden bij het opstellen én uitvoeren van klimaatbeleid om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Rijkswaterstaat voert het Lokaal Klimaat Actieprogramma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Monitoring

Door te weten wat de voortgang en effecten van uw gemeentelijk klimaatbeleid zijn, is het mogelijk uw beleid gericht bij te stellen. In de Klimaatmonitor vindt u een veel gegevens die helpen bij programma- en effectmonitoring.

Kennis uitwisselen

Het digitale netwerk voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen voor uitwisselingen van kennis en ervaring over lokaal klimaatbeleid is Viadesk Lokaal Klimaatbeleid.

Volg ons ook op Twitter.

Nieuws

Doe mee met de monitoring Energieakkoord-doelstellingen OVLVRI 2016

30 juni 2016Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen weer meedoen met de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. U kunt de invullijst op deze pagina downloaden en deze na invullen weer eenvoudig uploaden voor 28 oktober via www.monitoringovlvri.nl.

Regio’s maken werk van Energiedoelen

23 juni 2016Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën. LKA heeft een ondersteunende rol in dit traject.

Reactie Tweede Kamer op onderzoek 'Minder Licht!?'

17 juni 2016Aanvullend onderzoek naar veiligheidsbeleving is gewenst.De conclusie dat de ROVL-2011 lichtreductie in de openbare ruimte en verdere energiebesparing niet in de weg hoeft te staan, is recentelijk door de Tweede Kamer overgenomen. De minister ziet geen aanleiding om de richtlijnen aan te passen. Uit het onderliggende onderzoek Minder Licht?! van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV bleek tevens dat er weinig actueel onderzoek is gedaan naar veiligheidsbeleving.

Monitoring OVLVRI 2016 binnenkort van start

14 juni 2016De monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's) voor het jaar 2016 gaat binnenkort van start. Alle gemeenten, provincies en waterschappen ontvangen rond eind juni een uitnodiging om mee te doen.

Rapport ‘Winst en waardecreatie bij energie renovaties’

13 april 2016Het Rapport ‘Winst en waardecreatie bij energie renovaties’ omvat een onderzoek naar de waardecreatie en neveneffecten van energiemaatregelen in de woningbouw. Hierbij zijn vier projecten bekeken van Woningbouwcorporaties, omdat zo door de omvang ook de effecten op de omgeving mee genomen konden worden in het onderzoek.

Tweets van Lokaal Klimaatbeleid