Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Het Lokaal Klimaat Actieprogramma is het vervolg op de Lokale Klimaatagenda. Het Lokaal Klimaat Actieprogramma helpt decentrale overheden bij het uitvoeren van beleid dat erop is gericht om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het LKA-team van Rijkswaterstaat legt relevante verbindingen en makelt en schakelt in kennis en kunde. Samen met de klimaatambassadeurs ondersteunt Rijkswaterstaat - in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - gemeenten, provincies en waterschappen.

Tweets van Lokaal Klimaatbeleid