Lokaal Energie- en Klimaatbeleid

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de nationale energie- en klimaatdoelstellingen. Het Lokaal Klimaat Actieprogramma (LKA) ondersteunt hen daarbij, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het LKA-programma van Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat relevante kennis en ervaringen beschikbaar zijn en gedeeld worden. Daarvoor onderhouden we platforms als de Klimaatmonitor en het Netwerk Lokaal Klimaatbeleid. Ook leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nationale EnergieAtlas (NEA). Met deze platforms bedienen we vele duizenden gebruikers.

Daarnaast ontwikkelen we met decentrale overheden kennis en aanpakken op enkele thema’s:

  • woningen
  • hernieuwbare energie
  • openbare verlichting

Voor andere thema’s als Bedrijven en Mobiliteit werken we intensief samen met collega’s binnen Rijkswaterstaat, die ook kennis en aanpakken voor decentrale overheden ontwikkelen.

Tweets van Lokaal Klimaatbeleid