Maatregelen reductie emissie methaan, lachgas en CO2 in de landbouw