Kansen voor een toolbox voor het veenweidegebied


Het doel van deze studie is het verkennen van de mogelijkheden van een toolbox voor de melkveehouderij in het veenweidegebied.