Biologisch filter voor verwijdering van methaan uit lucht van stallen en mestopslagen