Bodemenergie

Home > Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Bodemenergie

Bodemenergie

Bodem en ondergrond

Inhoud pagina: Bodemenergie

Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is bodemenergie een vorm van hernieuwbare energie. Op deze pagina’s vindt u informatie over: de verschillende energieopslagsystemen, de technische specificaties, de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom bodemenergie.

handleidingboeg

Meer informatie

Downloads

Externe links

Bodemenergie 1

Zie ook:

Uitgelicht

  • Onderzoeksresultaten over (nadelige) effecten van bodemenergie
  • Registratie van bodemenergiesystemen
  • Fiscaal voordeel op WKO, duurzame energie en bodemsaneringstechnieken
  • Inwerkingtreding wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen een half jaar uitgesteld
  • Handreiking Masterplannen bodemenergie
  • Nieuwe regelgeving verenigt belangen milieu en bodemenergie
  • Lozen bij bodemenergiesystemen - InfoMil