Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Home > Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Bodemconvenant

Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Bodem en ondergrond

Inhoud pagina: Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' ondertekend. Het bodembeleid verandert hiermee ingrijpend en de verantwoordelijkheden van het Rijk verschuiven naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant is een uitvoeringsprogramma opgesteld.
In dit programma worden de acties die volgen uit het convenant nader uitgewerkt.

Via deze website houden wij op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het convenant. U kunt hier terecht voor o.a. nieuws, achtergrondinformatie over de diverse thema’s van het convenant, informatie over de betrokken partijen en downloads van belangrijke stukken.

Meer informatie

Uitgelicht

Bodembeleid in beweging

Voortgangsverslag bodemconvenant naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 8 februari 2013 het Voortgangsverslag van het bodemconvenant aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de Aanbiedingsbrief Voortgangsverslag bodemconvenant februari 2013 (126 kB) schetst ze tevens de beleidsvoornemens van het ministerie voor het bodem- en ondergrondbeleid in de nabije toekomst.

download PDF
 

Rijkswaterstaat Leefomgeving