Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Home > Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Bodemconvenant

Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Bodem en ondergrond

Inhoud pagina: Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

Op 10 juli 2009 is het 'Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' ondertekend. Het bodembeleid verandert hiermee ingrijpend en de verantwoordelijkheden van het Rijk verschuiven naar de provincies en gemeenten. Bij het convenant is een uitvoeringsprogramma opgesteld.
In dit programma worden de acties die volgen uit het convenant nader uitgewerkt.

Via deze website houden wij op de hoogte over de ontwikkelingen rondom het convenant. U kunt hier terecht voor o.a. nieuws, achtergrondinformatie over de diverse thema’s van het convenant, informatie over de betrokken partijen en downloads van belangrijke stukken.

Uitgelicht

Ggb Barwoutswaarder

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het project gebiedsgericht grondwaterbeheer draait om het actief bevorderen van het vestigen en inrichten van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) bij gemeenten die daarvoor een indicatie hebben.

Ondergrond Rotterdam

Ondergrond

Het project Ondergrond en Transitie richt zich op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond.

Spoedlocaties

Spoedlocaties

Een belangrijke afspraak uit het bodemconvenant is dat de bevoegde overheden de locaties waar gevaar voor de volksgezondheid kan optreden, de zogenaamde humane risicolocaties, in 2015 hebben gesaneerd of tenminste de risico's hebben beheerst.

Wetboeken

Wet- en regelgeving

In het project Wet- en regelgeving van het uitvoeringsprogramma Bodemconvenant staat de transitie naar een nieuw bodemontwikkelingsbeleid na 2015 centraal.

 

Rijkswaterstaat Leefomgeving