Zwerfafval

Gemeente Schoon - kenniscentrum zwerfafval

Gemeente Schoon is een onafhankelijk kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de zwerfafvalaanpak. Het deelt ervaringen, nieuwe bevindingen en instrumenten over alle aspecten van de lokale zwerfafvalbestrijding. Gemeente Schoon heeft een uitgebreid netwerk van collega's, onderzoekers en experts. Samen werken zij effectief aan een openbare ruimte zonder zwerfafval, waar mensen zich prettig en veilig voelen.

Voor vragen over zwerfafval kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Gemeente Schoon wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving en de NVRD. We werken samen met Nederland Schoon.