Storten

Stortverbod

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen.

Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar geldt een stortverbod. Dat is vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA).

Stortplaatsen

Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat wel gestort moet worden. Als er in de toekomst toch een tekort komt, dan kan bekeken worden of bestaande stortplaatsen uit mogen breiden. Of of het nodig is om sommige gesloten stortplaatsen te heropenen. Er zullen geen nieuwe stortlocaties komen.

Veilig storten

Het doel van het stortbeleid is dat het storten milieu hygiënisch verantwoord en veilig is, en dat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom is er regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op stortplaatsen, vastgelegd in Annex II.

Meer over stortbeleid

Meer informatie over het stortbeleid staat in het Landelijk AfvalbeheerPlan, hoofdstuk Storten.

Monitoring van storten

We hebben verschillende cijfers beschikbaar over storten, ondermeer over de hoeveelheden gestort afval binnen Nederland. Deze cijfers kunt u vinden via onze pagina Afvalcijfers: storten van afval

Verdere informatie binnen Rijkswaterstaat over storten

Broeikasgassen:
Stortplaatsen en broeikasgassen

Bodem en ondergrond:
Landelijk overzicht stortplaatsen