Afvalscheiding gemeenten

Meer afvalscheiding en minder restafval in 2020

Van 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dit is de ambitie van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat.

Als gemeente kunt u ondersteuning krijgen om deze doelstelling te behalen, door deelname aan:

De Benchmark Huishoudelijk afval

Gemeenten, publieke inzamelbedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen deelnemen aan een benchmark afvalscheiding huishoudelijk afval. Een benchmark is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument om te leren van elkaars aanpak, inzichten en innovaties.

Het programma VANG Huishoudelijk afval

Het programma VANG Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is ontwikkeld om uw gemeenten op verschillende manieren te helpen de nodige stappen te zetten.

Naast afvalscheiding zijn in dit programma belangrijke speerpunten: preventie en het sluiten van grondstofketens.

Zie voor meer informatie over het programma: VANG Huishoudelijk afval

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval

Het Learning Center verzamelt en deelt relevante informatie over de inzameling en het hergebruik van kunststof door gemeenten. Gemeenten worden gestimuleerd van elkaar te leren door ervaringen te delen.

Het Learning Centre organiseert bijeenkomsten, werksessies en discussieplatforms (on- en offline), waarin gemeenten en onze experts met elkaar samenwerken.