Afvalbeleid

In beleidsplannen, wetten en regels is vastgelegd hoe we in Nederland omgaan met ons afval. Deze rubriek geeft informatie over afvalbeheer en ontwikkelingen hierin.

Nationaal beleid

Het nationale afvalbeleid is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Op dit moment geldt het tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) en wordt het LAP3 voorbereid. De openbare inspraakprocedure is gepland rond de zomer, waarna het nieuwe LAP begin 2017 in werking treedt.

Het programma Van Afval naar Grondstof is een van de prioriteiten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Optimaal gebruik van grondstoffen door het voorkomen van afval en beter scheiden en recyclen van afval dat toch ontstaat. Dat is de kern van dit programma.

Internationaal beleid

Bij het internationale nieuws vindt u iedere maand de ontwikkelingen op afvalgebied in Europa.

Rijkswaterstaat voert programma's en (inter)nationale regelgeving uit op het gebied van afval. Ook ondersteunt Rijkswaterstaat de voorbereiding en evaluatie van het afvalbeleid.