Home

Home

Nieuws

Europese MobiliteitsWeek van 16 tot en met 22 september 2016

19 juli 2016

Traditiegetrouw vindt de Europese MobiliteitsWeek plaats in de derde week van september. Dit jaar is dat van 16 tot en met 22 september. Het thema is deze keer: 'Slimme en duurzame mobiliteit, een investering voor Europa’.

Internetconsultatie ontwerpbesluiten Omgevingswet van start

6 juli 2016

Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. Per 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart over deze ontwerpbesluiten (AMVB’s). Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in de plaats van zo'n zestig bestaande besluiten. De internetconsultatie loopt door tot 16 september 2016. Lees verder op de website Omgevingswetportaal.

Eén informatiepunt voor de Omgevingswet

22 juni 2016

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen professionals van overheden en bedrijven terecht bij één landelijk informatiepunt over de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden zij straks de juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet.

meer nieuws ...

connected

Opleidingen

Ontdek uw kennis over Leefomgeving onderwerpen bij één van onze bijeenkomsten, workshops en trainingen.

Bedrijventerrein vd toekomst

Natuurlijk Kapitaal

Bodem+ voert het programma Natuurlijk Kapitaal uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma is in 2015 gestart en loopt (naar verwachting) door tot 2020.

Samen voor een schone gemeente

Gemeente Schoon

Werk maken van een schone omgeving draagt bij aan een leefbare gemeente. VNG-programma Gemeente Schoon ondersteunt bij een slimme en complete schoonaanpak.

handen op elkaar

Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein en is onderdeel van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Agenda Leefomgeving

> meer

Over Rijkswaterstaat Leefomgeving

Sinds 1 januari 2013 voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Voorheen voerde Agentschap NL deze taken uit. Rijkswaterstaat is nu dé uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Hiermee bundelt IenM alle uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving.
Rijkswaterstaat voert ook programma's uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Als beheerder van het wegennet, vaarwegennet en watersysteem voert Rijkswaterstaat belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

Meer informatie over Rijkswaterstaat vindt u op de website van Rijkswaterstaat.